kracht van ADHD

Ik heb het nodig om af en toe uit te vliegen, mijn geest vrij uit te laten gaan. Uit angst voor “stuiteren” moet ik niet aan de grond genageld blijven staan, om zo vast te houden aan een veilige basis. Mijn vitale energie niet geheel in de kiem smoren, anders loopt de innerlijke spanning teveel op. Denk maar aan een snelkookpan: wanneer de stoom in de pan moet blijven en er geen lucht uit wordt gelaten, zal de druk zo hoog oplopen dat als het deksel een beetje los gaat die van de pan zal knallen! Een gereguleerde stoom vrijlating, dus wanneer er af en toe wat stoom eruit laten, helpt om te voorkomen dat mijn energie zo hoog oploopt dat ik een ongeleid projectiel wordt.

Een verlangen onderdrukken zal de spanning doen toenemen totdat die niet meer te houden is…

Zoals een stuiterbal: het plezier van het speelse, neemt de veelkleurige mooie bal onverwachte wendingen. Als die met veel enthousiasme door de lucht vliegt, zal die in een benauwde ruimte veelvoudig tegen de muren opvliegen, harder en langer blijven stuiteren. Hiermee kan ik ook mijn eigen ruiten ingooien en dat wat kostbaar en dichtbij is stukmaken.

Zo in plezier opgaan dat al het andere wat waardevol is wordt vergeten, daar (even) geen oog meer voor hebben totdat het stuk is…

Mijn persoonlijke uitdagingen met ADHD: een grote impulsiviteit met veel creatieve en vitale levensenergie. Daar zit ook veel kracht in! Vergelijk het met een prachtige race auto maar dan wel met gebrekkige remmen: om niet steeds de bocht uit te vliegen (ongeleid projectiel), moet ik leren anticiperen en tijdig af te remmen. Nadenken voordat ik iets ga doen, risico’s/gevolgen afwegen, vooral steeds mijn normen en waarden afwegen. Valkuil is om geen risico te nemen, dan dus maar niet in te stappen en te gaan rijden. Maar dan kan ik niet genieten van een rit in dit prachtige krachtige voertuig! Ik wil niet stilstaan, ik wil vooruitgaan! Stilstaan is voor mij in het denken vast komen te zitten, dat maakt star. Niet blijven hangen in denken, niet afwachten maar doen, dat is op weg gaan en mijn levenspad bewandelen.

In beweging met oog voor de omgeving en de goede weg inslaan…

De kracht van ADHD is veel associaties die er opkomen, daardoor een breder zicht hebben. (On)bewust veel non-verbale signalen opvangen, zoals: houding, stembuigingen, woordkeuze, herhaling. Dat alles helpt om verbinden te maken, om bepaalde lijnen en/of patronen te herkennen. Met mijn nieuwsgierige en vooral ontvankelijke houding, behoefte aan beweging en aan iets nieuws: Creatieve honger!

De kracht van hart-to-hart contact en het benoemen van wat is…