scriptie / boek

Psychosociale aspecten bij een anders dan gebruikelijke seksualiteit

De oorspronkelijke titel van mijn scriptie was “Op zoek gaan naar het werkelijke probleem”.

Conclusie scriptie

Een meer dan gebruikelijke kennis over die andere beleving van seksualiteit helpt om inzicht te krijgen op wat het werkelijke probleem is voor de cliënt. Het is dan goed om te weten dat er hulpverleners zijn die zich echt verdiept en gespecialiseerd hebben in de achtergrond van de andere belevingen van seksualiteit en verschillende manieren daarvan. Zij kunnen de eventuele risico’s (beter) inschatten en de cliënt met een anders dan gebruikelijke seksualiteit beleving de specifieke hulp kunnen bieden die zij nodig hebben.

Begrip en acceptatie is waarnaar de cliënt verlangt. Dat wordt ervaren wanneer de hulpverlener echt en oprecht is, empathie heeft en zonder (voor)oordelen kan luisteren naar zijn beleving. Dat hij onvoorwaardelijk respect heeft, gelooft in de cliënt en volledig vertrouwen heeft in zijn/haar mogelijkheden. Dus totale aanvaarding van de mens mèt hun beperkingen en uitdagingen. 

Met mijn scriptie wil ik oproepen vooral voorzichtig te zijn om “anders zijn” als oorzaak van een probleem te duiden. Normaal is niet altijd gewoon en anders kan juist ook heel gewoon blijken te zijn. “Anders zijn” kán oorzaak van problemen zijn, maar hoeft niet hèt probleem te zijn! Afwijkend is gewoon anders.

Mijn eindscriptie was voornamelijk gericht op de psychosociale aspecten bij hulpverlening van cliënten met een anders dan gebruikelijke seksualiteit. Het aantal pagina’s was beperkt en terwijl ik er nog veel meer over te vertellen had. Na lang wikken en wegen, ik ben meer een prater dan een schrijver, besloot ik een boek ervan te maken. 

Dialoog der ondeugden

Wat is mijn ervaring door met anderen in gesprek te gaan over hun anders dan gebruikelijke seksualiteit? Vooral dat er een taboe op ligt en dat er veel schaamte en angst is voor afwijzing en (voor)oordelen. Algemeniserende opmerkingen dat het raar en afwijkend is “dat doen alleen freaks of mafkezen” versterken dat. Maar vanuit interesse en meer openheid over de mogelijkheden voor een creatiever seksleven blijken de reacties heel anders! Wanneer dit niet gelijk wordt veroordeeld of afgewezen blijken veel mensen nieuwsgierig en willen er meer over weten. Er is behoefte om erover te praten, om ervaringen uit te wisselen, de overeenkomsten en verschillen te zien en met elkaar te delen wat het met iemand doet. Onder andere door dit boek te schrijven hoop ik de weg hiervoor vrij te maken.

Het boek is bijna klaar. Daarmee hoop ik meer inzicht te geven in de psychosociale aspecten bij een anders dan gebruikelijke (beleving van) seksualiteit en de impact ervan op onszelf en op onze relatie met anderen. 

Heb je interesse in het boek, vul dan het contact formulier in zodat ik je op de hoogte kan houden van de voortgang.