individueel

Als psychosociaal counselor beschouw ik jouw persoonlijkheid, je situatie en jouw levensverhaal als één geheel. Uitgangspunt is dat ieder mens onlosmakelijk verbonden is met de omgeving (zoals je gezin, familie, werk, vrienden) en de rest van de wereld. Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen de persoon en omgeving. Wanneer die verstoord wordt, en het evenwicht zoek is, kun je in de knel komen.

Voorbeeld:
Als jij je voortdurend aanpast aan wat anderen zeggen en doen, dan ‘vergeet’ je wat jij zelf nodig heeft en verlies je het contact met jezelf. Dan moet je eerst opnieuw ontdekken wat jij zelf voelt en wil en nodig hebt. En vervolgens hoe jij dan, zonder in het andere uiterste te vervallen, weer in evenwicht kan komen met je omgeving.

Sterke gevoelens zoals twijfel, angst, depressie, onmacht, woede en verdriet, al dan niet met spanning en ‘malende’ of onrustige gedachten, kunnen je leven verstoren en aanleiding zijn om hulp te zoeken.

Je kunt bij mij terecht voor een psychosociale benadering van problemen met bijvoorbeeld: