veranderingen

Omgaan met veranderingen is de opdracht van ieder mens. Heraclitus:
Alles stroomt, niets is blijvend. We kunnen niet tweemaal in dezelfde rivier stappen”
(want bij de tweede keer is er nieuw water aangevoerd en dus anders).

Symboliek van water
In de psychologie wordt water wel gezien als de energie van het onderbewuste. Door zijn stromende veranderlijkheid is water een symbool van het continu verlopende leven. Water wordt verwarmd door de zon, het verdampt, koelt weer af en komt in de vorm van regen terug. Water staat ook symbool voor wijsheid, omdat water door hindernissen heen vloeit. Water symboliseert alles wat stroomt: emoties die door ons stromen, onze diepste gevoelens, ons onderbewustzijn, onze verbeelding, onze communicatie en intuïtie. Water reinigt en maakt schoon, zowel intern als extern (lichaam en ziel). Emoties moeten net als water ook stromen om spontaan en levenskrachtig te blijven.

Het troostrijke verhaal van het zwanenkuikentje dat in een verkeerd nest is geboren, betoogt dat alles goed komt in het leven als we onze ware identiteit ontdekken. Deze simpele boodschap verwerkt in een onschuldig verhaaltje, blijkt universele levenswijsheid te vertegenwoordigen die mensen aanmoedigt om hun persoonlijke groei voort te zetten (of zich te laten voltrekken). Het mooiste dat je kunt worden is: jezelf. Veranderingen en de weerstanden daar tegen vormen de persoonlijkheid en de mogelijkheid om het te laten groeien.


Verliesverwerking
is rouwarbeid, het is hard werken aan: erkenning van pijn/ervaring; uiten van gevoelens/afscheid nemen; aanpassen aan de nieuwe situatie; vertrouwen herstellen in het leven; opnieuw durven leven en liefhebben (hoop en liefde).

Nieuw leven: Hoe groeit de plant uit een minuscuul zaadje?
Afval opruimen, het onkruid eruit trekken, bladeren wegvegen, de aarde omspitten en zaaien. Dan ontkiemt het zaad (het leven) vanzelf. Je kunt er niets anders aan doen dan zorgen dat de aarde niet te nat of te droog wordt, dat de vogels het zaad niet wegpikken, maar het werkelijke ontkiemen gaat vanzelf. Dat doet de levenskracht die in het zaad besloten ligt.