Reviews

Deel jouw eigen ervaringen hieronder. Bij voorbaat dank voor je feedback!

Onder de kopjes kun je verschillende reviews lezen over hoe anderen de psychosociale hulpverlening hebben ervaren.

Als psychosociaal counselor beschouw ik jouw persoonlijkheid, je situatie en jouw levensverhaal als één geheel. Uitgangspunt is dat ieder mens onlosmakelijk verbonden is met de omgeving (zoals je gezin, familie, werk, vrienden) en de rest van de wereld. Er is altijd sprake van een wisselwerking tussen de persoon en omgeving. Wanneer het evenwicht zoek is kun je in de knel komen en kan aanleiding zijn om hulp te zoeken.

In een veilige omgeving kun jij vertellen over jou, over je relatie en wat er allemaal gebeurd is. Samen gaan we de wirwar van beïnvloeding ontwarren en “de infiltrant” ontmaskeren. Hierdoor krijgt je een helder beeld en inzicht op de diepgewortelde problematiek. Eindelijk kun jij je verhaal delen met anderen die er geen (voor)oordeel over hebben en begrijpen waar je het over hebt.

Dit zijn bijeenkomsten waarin we met een kleine groep de dialoog aangaan over bdsm en fetisjisme en de impact ervan op onszelf en op onze relatie met anderen. Dialoog der (on)deugden begint vaak met een stelling of vraag, die betrekking heeft op een vooraf gekozen onderwerp. Iedereen die dat wil krijgt de mogelijkheid om ervaringen en gedachten daarover te delen. Dit gebeurd in een veilige omgeving. Er zijn weinig onderwerpen die hier níet besproken kunnen worden.

Als psychosociaal hulpverleners heb ik zowel aandacht voor de psyché en persoonlijkheid van de individu als voor invloeden vanuit de omgeving. Ik organiseer informatie bijeenkomsten en geef ook lezingen om lastig te bespreken onderwerpen met een brede visie te beschouwen.