lezingen / workshops

Externe en interne invloeden

Als psychosociaal hulpverleners heb ik zowel aandacht voor de psyché en persoonlijkheid van de individu als voor invloeden vanuit de omgeving. Anders zijn, ofwel het afwijken van de norm, kan iemand voor unieke uitdagingen stellen. Het kan gaan om problemen die individueel (intern) zijn en/of om problemen met de omgeving/maatschappij (extern). Misbruik wordt vaak verborgen gehouden. “Dat geloof je toch niet?” De persoon in kwestie gelooft zelf amper wat er is gebeurd, hoe kan de omgeving dat dan begrijpen? 

Voorlichting over de gevolgen van narcisme

Kennis is macht! Om die reden willen wij onze kennis over narcisme en de impact van narcistische manipulatie delen. Daarmee geven wij hulpverleners inzichten om psychologische en fysieke mishandeling eerder op te merken. Vroegtijdige signalering van narcistisch misbruik is noodzakelijk om effectiever en sneller in te grijpen. Dit is noodzakelijk wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag zoals o.a. bij bedreigingen, stalken, kindermishandeling en mogelijk misbruik. Vaak zijn burn-out klachten hieraan gerelateerd. Dan is extra ondersteuning nodig met gedegen kennis over narcistisch misbruik om verder psychisch leed te voorkomen.