narcisme

Dat je op zoek bent naar informatie over narcisme is een indicatie dat je er waarschijnlijk mee te maken hebt!

maskersAls gediplomeerd psychosociaal counselor en tevens ervaringsdeskundige weet ik dat de gevolgen van narcisme zeer diepgeworteld zitten en dat dit vaak niet gezien en (h)erkend door de omgeving. Zonder de ondermijnende mechanismen van manipulatie (zie hieronder: gaslighting) van dichtbij te hebben ervaren en beleefd, geloof ik dat het lastig is (zelfs voor therapeuten) om dit te herkennen.

Het wordt ervaren als karaktermoord en hartverkrachting!

Het kan precies om die reden een enorme opluchting zijn om een goed luisterend oor en begrip te vinden bij een professionele hulpverlener. Een veilige plek om open over jou en je relatie te kunnen vertellen en wat er is gebeurd. Samen de wirwar van beïnvloeding te ontwarren en “de infiltrant” te ontmaskeren. Dat jij eindelijk je verhaal kunt delen met iemand die weet waar je het over hebt, geen oordeel erover heeft en jou zal helpen om je Zelf weer terug te vinden.

Gaslighting is een vorm van psychologisch misbruik waarbij de geest zodanig wordt gemanipuleerd dat het slachtoffer het zelfvertrouwen verliest en twijfelt aan zijn eigen geheugen, waarnemingen en gezond verstand.

Meer over het effect in de relatie waar mogelijk sprake is van narcisme vind je hier.

Je hoeft het niet alleen te doen! Naast individuele counseling ben ik samen met een collega, ook ervaringsdeskundige, gestart met Next: wij organiseren een serie van acht groepsbijeenkomsten met gelijken. Het doel is om jezelf en jouw levensenergie terug te vinden om weer helemaal in jouw kracht te komen. Dit doen wij met een positieve benadering aan de hand van een aantal relevante thema’s. Hier kun je meer informatie hierover opvragen.

Herstellen van de relatie met je Nex (narcistische ex)
en daar voorbij: 
Next is doorgaan en werkelijk leven.

Leer nee zeggen tegen de ander en ja zeggen tegen jezelf!