BDSM en kink

BDSM
Het Engelstalige acroniem BDSM staat voor Bondage and Discipline (BD),
Dominance and Submission (DS) en Sadism and Masochism (S&M ofwel SM).
Gezamenlijk geven deze een beeld van de verschillende onderdelen die BDSM kan bevatten:

  1. Bondage: het vastbinden van de partner
  2. Discipline: echte of gespeelde bestraffing
  3. Dominantie/Submission (onderdanig): het uitoefenen van of zich onderwerpen aan macht
  4. Sado/Masochisme: het veroorzaken of ondergaan van pijn en/of vernederingen.


Bondage/vastbinden
Met wederzijdse toestemming gebruik maken van fysiek opgelegde beperkingen meestal door het gebruik van touwen, kettingen met of zonder hangsloten, maar ook bijvoorbeeld sjaaltjes. Er kunnen riemen worden gebruikt van allerlei materiaal om iemand vast te zetten maar ook huishoudfolie is te gebruiken om iemand helemaal in te pakken en de bewegingsvrijheid te ontnemen. Andere middelen die de vrijheid kunnen beperken zijn kooien, een halsband, voet- pols- en enkelboeien en een Andreaskruis. Verder worden er ook wel maskers, mondknevels en/of seksspeeltjes gebruikt zoals een buttplug, dildo en vibrator.

Voor velen is het spannend om totaal hulpeloos te zijn, dat iemand anders met hun lichaam kan doen wat ze willen en dat zij daar niets tegen kunnen doen. Ze geven de controle uit handen en leggen die in handen van iemand anders. Het kan bevrijdend zijn omdat ze even helemaal niets hoeven te doen want ze zijn vastgebonden. Ze zijn overgeleverd aan dat moment en kunnen er beter dan ook maar van genieten. Voor anderen is alleen het gevoel van vastgebonden zijn al prettig, het kan hen een veilig gevoel geven alsof zij stevig worden vastgehouden. Het kan ook juist een uitdaging zijn om tegen te stribbelen. Hadden zij niet vast gelegen dan hadden zij zichzelf of een ander misschien wel wat aangedaan! Of gewoon omdat het zo mooi is om te zien. Hoe dan ook is dit niet iets wat iemand zomaar toelaat of doet, het begint met vertrouwen.


Discipline: echte of gespeelde bestraffing
Het doel van straffen en belonen is gedrag bijsturen zodat duidelijk is wat de grenzen zijn en wat er verwacht wordt. Ongewenst gedrag wordt dus bestraft en goed gedrag beloond. Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe of gewoon billenkoek (spanking: slaan op billen met handen, plak of andere instrumenten). Dit principe wordt toegepast met wederzijdse goedkeuring van volwassenen en gebeurd volgens vooraf gemaakte afspraken.

Niet altijd met lijfstraffen, er zijn alternatieve benaderingen mogelijk om gedrag bij te sturen. Een masochistische sub, die pijn fijn vindt, kan uitdagen om een spanking te krijgen, een straf die daar beter bij past is onthouding. Dat kan ook seksuele onthouding zijn of voor straf bepaalde taken moeten doen. Het hoeft niet zo serieus te zijn. Dus als iemand het leuk vindt om een ander over de knie te nemen en billenkoek te geven en diegene vraagt erom, waarom dan niet? Zolang vooraf maar is besproken dat dit oké is.


Spelen met gender of iets anders (objectificatie)
Personen die even uit hun dagelijkse rol willen stappen door zichzelf toe te staan tijdelijk even  iemand of iets anders te zijn. Ze zijn daar niet als mens maar als een dier of als een meubelstuk, daar te dienen als stoel, tafel of voetenbankje voor anderen. Kun jij je voorstellen hoe het is om ergens te zijn, maar dan zonder de sociale omgangsregels- en vormen die in het dagelijkse leven tussen personen gebruikelijk zijn en van jou worden verwacht

In het rollenspel staan veiligheid en vertrouwen voorop.


Machtsrollenspel: dominantie en onderdanigheid en/of vernederingen
Het beleven van (seksueel) genot aan onderwerping of kleinering, om gedomineerd, gekweld of vernederd te worden. Er bestaan ook mensen die (seksueel) genieten van onmacht, van het ondergaan van vernedering of van gehoorzaamheid aan iemand anders. Zulke mensen worden onderdanig of sub genoemd (sub is afgeleid het Engelse woord: submissive). Onderdanigheid kan samengaan met masochisme, maar in feite gaat het om twee heel verschillende neigingen.

Veroorzaken of ondergaan van pijn (sado/masochisme): Sadisten worden seksueel opgewonden van het uitoefenen van macht en het lijden van anderen. Masochisten genieten van het ondergaan van pijn. Het gaat hier om sadisme en masochisme tussen twee volwassenen met wederzijdse goedkeuring, meestal ook met een erotische lading. Het martelen van gevangenen om informatie te krijgen is geen sadisme maar gewoon wreedheid. Echt sadisme is sociaal en maatschappelijk onaanvaardbaar, maar door middel van rollenspel wordt het onaanvaardbare aanvaardbaar gemaakt.


Pijn- en lustbeleving
Pijn, of in bredere zin lijden, is wat de masochist opzoekt, als grenservaring van de eigen lichamelijkheid. De stimulans die van pijn uitgaat kan er een zijn van een waardering van het ontbreken van de pijn of juist de pijn die op zichzelf wordt gewaardeerd. Hevige pijn kunnen verdragen en zichzelf daarna sterker voelen, kunnen het gevoel geven veel meer aan te kunnen, zowel psychische als lichamelijke pijn beter te kunnen verdragen.
Voor het sadomasochistische spel kan gebruik worden gemaakt van speciaal daarvoor gemaakte ‘speeltjes’ bijvoorbeeld om mee te slaan een cane, bullwhip, single tail, plak en gesels; elektrospeeltjes zoals een elektrische vliegenmepper, laagspanningsapparatuur en de violet wand; overige instrumenten om pijn en/of genot mee te veroorzaken zijn naalden en messen.

Het genot van pijn halen de masochisten uit de aanmaak van endorfine in hun lichaam. Dit is een natuurlijk chemisch proces in het lichaam dat mensen beschermt voor te heftige pijnen. Bij een grote hoeveelheid endorfine die in het bloed vrijkomen, als gevolg van de pijn die hen worden gegeven, kunnen zij zelfs in een soort trance raken. In deze trance wordt pijn niet meer waargenomen en raken zij in een diep ontspannen toestand, waardoor het reactievermogen vertraagt en praten of nadenken nauwelijks of niet meer mogelijk is. Dat is tevens een proces wat door masochisten als prettig wordt ervaren en zelfs verslavend kan werken. Voor een goed verloop in de aanmaak van endorfine is een goede dosering van pijn nodig. Masochisten genieten niet van pijn door andere oorzaken, zoals Freud ooit heeft gesuggereerd. Anders gezegd willen masochisten dat de pijn uit liefde wordt toegebracht, en is het genot van die ander hierin ook belangrijk (zo niet noodzakelijk).

BDSM omvat een breed scala aan activiteiten, interpersoonlijke relatievormen en subculturen.
De voorkeuren lopen ook veel door elkaar heen: de verschillen zijn meer gradueel dan absoluut.


Veiligheid vooropgesteld
Soms wordt er gebruik gemaakt van een checklist om de randvoorwaarden te inventariseren. Vaak wordt een stopwoord afgesproken voor de onderdanige om het spel acuut te kunnen beëindigen in het geval dat er iets misgaat, als de dominant bijvoorbeeld niet door heeft dat
er een harde grens wordt overschreden. Ervaren beoefenaars stellen “R5V” als voorwaarden:
Respect, Vertrouwen, Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Voorzichtigheid en Vrijwilligheid.
Andere formules zijn de 3V’s: Veilig, Verantwoord en Vrijwillig, afgeleid van het Engelse:
Safe, Sane & Consensual en RACK: Risk Aware Consensual Kink.


Wie doen er aan BDSM?
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat er onder BDSM’ers niet meer dan bij niet BDSM’ers sprake is van jeugdtrauma’s en ook niet meer persoonlijkheidsstoornissen voorkomen. BDSM’ers zijn gemiddeld iets hoger opgeleid en hebben gemiddeld een hogere seksdrift dan niet BDSM’ers.

BDSM gevoelens komen in alle lagen van de bevolking voor. Maar het vereist wel bepaalde eigenschappen om BDSM een goede plaats in je leven te geven, zoals: een bepaalde openheid over seks, zelfreflectie en voldoende impulscontrole. Die eigenschappen komen meer voor bij de hoger opgeleiden. Als mensen deze eigenschappen niet hebben toch aan BDSM gaan doen, nadat ze die gevoelens altijd bij zichzelf hebben moeten onderdrukken, dan bestaat de kans dat ze doorslaan. Misschien beseffen ze halfbewust dat het hierdoor niet veilig of verantwoord is en staan ze zichzelf daarom ook die gevoelens niet toe. Die kans is groter bij laagopgeleiden en bij mensen uit andere culturen waar niet dezelfde openheid inzake seks bestaat.


BDSM of creatieve seks?
Over de vraag hoeveel mensen BDSM-gevoelens hebben, valt weinig met zekerheid te zeggen. Verschillende studies geven totaal verschillende uitkomsten. Dat komt grotendeels door twee factoren: de manier waarop de vragen worden gesteld en of aangenomen kan worden dat mensen eerlijk antwoorden; wat wordt wel/niet meegeteld (door de onderzoeker of door de ondervraagden). Bijna iedereen heeft in zijn leven wel eens een seksfantasie gehad waarin macht of pijn een rol speelde, maar is “wel eens” voldoende om iemand mee te tellen?

Vrouwen hebben vaak verkrachtingsfantasieën; horen die erbij of niet? Mensen kunnen allerlei rollenspellen spelen, met daarin ook BDSM-elementen; tellen die mee of niet? Vrouwen vinden het misschien fijn om bij seks stevig te worden vastgehouden en een beetje hulpeloos te worden gemaakt; valt dat al onder BDSM of niet? Een bijzondere vorm is “spanking”, een flink pak voor de billen. Dat is wel duidelijk BDSM, zou je zeggen, maar de spanking-liefhebbers vinden meestal zelf van niet, want het is gewoon billenkoek. Een blinddoek ontneemt mensen een zichtzintuig, dat maakt dat zij hun andere zintuigen sterker zullen gaan gebruiken. Ze luisteren ingespannen naar wat er om hun heen gebeurt en zullen meer sensitief reageren op aanrakingen omdat zij die niet zien aankomen. Dat is spannend en kan ook heel geil zijn. Valt dit onder creatieve seks of is het BDSM? Maakt dat eigenlijk iets uit?


Hetzelfde maar dan anders
De grens tussen creatieve seks en kinky seks of BDSM is niet duidelijk te trekken. Doordat er een taboe ligt op BDSM wordt het ineens een meer beladen onderwerp om over te praten. Een paar voorbeelden om dit te verduidelijken:

  1. Het kan voor een vrouw spannend om door haar man met haar handen aan het bed vast te worden gemaakt. Zij moet haar man vertrouwen en mag genieten van wat hij met haar doet. Meestal is dit een onderdeel van voorspel, gevolgd door seksueel bevredigende handelingen. Die spanning wekt seksueel extra lust op. Ineens is dat pervers wanneer datzelfde wordt gedaan maar dan met kettingen of leren riemen, gevolgd door handelingen die misschien niet hetzelfde zijn als de meer gebruikelijke seksuele handelingen maar wel zeer stimulerend en seksueel prikkelend, zoals: spanking, caning of het gebruik van tepelklemmen etc.
  1. Of haar te blinddoeken en daarmee een zintuig weg te nemen. Hierdoor worden de andere zintuigen scherper. Omdat de blinddoek wordt omgedaan is haar toestemming gegeven dat zij meer bij zichzelf mag blijven (meer in zichzelf keren). Alle aanrakingen worden intenser,
    de huid veel gevoeliger. Net als bij vastbinden heeft dit alles te maken met vertrouwen en wederzijds respect. De twee pijlers die BDSM’ers ook hoog in het vaandel hebben staan.
  1. Een man ziet bij een vriend strepen op zijn rug. Wanneer hij ernaar vraagt blijken dit sporen van nagels te zijn, ze zijn de stille getuigen van een nacht met heftige seks. De man steekt zijn duim omhoog en is blij voor hen beiden dat zij hebben genoten. Hoe anders is de reactie als blijkt dat het sporen van zweepslagen zijn. Terwijl bij hiernaar vragen deze strepen hier de stille getuigen zijn van ook een bijzonder samenzijn en een heerlijke beleving van intimiteit.

Mensen hebben behoefte aan intiem contact en willen hun ervaringen met anderen kunnen delen en erover praten. Zonder etiketten blijkt het makkelijker om te praten over de beleving. Je verstaat elkaar beter en ziet meer overeenkomsten dan verschillen. De verschillen lijken kleiner en de overeenkomsten vormen een brug naar meer begrip en respect voor elkaars verschillen. Het is hoe de persoon iets beleeft heeft dat het zo bijzonder maakt. Dat is net zo wanneer het gaat over de beleving van seksualiteit. Bijzondere ervaringen kunnen dan niet meer gedeeld worden vanwege de angst voor afwijzing of (zelf)opgelegde schaamte.

BDSM for you biedt een wijdse blik op de wondere wereld van BDSM. Zorgvuldig en weldoordacht geschreven, nieuwsgierig en openstaand voor allerlei ervaringen. Gedegen informatie waar opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld. Belevingen worden objectief en vol passie gedeeld voor wie open staat om BDSM te gaan ontdekken. Een aanrader!