Een psychosociale benadering

Als psychosociale hulpverlener heb ik aandacht voor zowel de psyché en de persoonlijkheid van het individu als voor invloeden vanuit de omgeving. Door zoveel mogelijk zonder oordeel en open te luisteren, wil ik tot de kern van het probleem komen, als mede de ware kern van de persoon. Ik wil helpen het ideaal beeld realistischer maken en bij te stellen tot wat er werkelijk mogelijk is en wat er past bij die persoon of personen (in de relatie) en eventuele verborgen kanten die minder of niet geaccepteerd zijn gaan integreren. Met deze psychosociale benadering help ik mensen om hun kwaliteiten en kracht terug te vinden en weer de regie te krijgen op hun leven. Dit doe ik individueel, met koppels en in groepen rondom specifieke thema’s en onderwerpen.

“Met een verrassende benadering wil ik door de juiste vragen te stellen mensen helpen om in hun kracht te komen. Dat doe ik vanuit een enthousiaste ruimdenkende en positieve houding.”

Met het schrijven van dit blog wil ik mijn visie delen en mijn psychosociale benadering bij problemen over twee heel specifieke onderwerpen:

  1. Een anders dan gebruikelijke seksualiteit
  2. Narcisme e/o psychische mishandeling in relaties

Een anders dan gebruikelijke seksualiteit
Vanwege de schroom die er veelal nog is om open te spreken over seksualiteit en het taboe dat er ligt op de anders dan gebruikelijke seksualiteit, heb ik gekozen om mij vooral te richten op hulpverlening waarbij een andere seksualiteitsbeleving ter sprake komt. Ik beschouw mezelf als een kink-vriendelijke en deskundige hulpverlener.

Met de artikelen in dit blog hoop ik bij te dragen aan meer inzicht en aandacht voor een anders dan gebruikelijke (beleving van) seksualiteit, de impact ervan op onszelf en op onze relatie met anderen. Door verlangens uit te spreken zou je veel kunnen verliezen, maar er is zeker ook veel bij te winnen.

Narcisme e/o psychische mishandeling in relaties
Als gediplomeerd psychosociaal counselor en tevens ervaringsdeskundige weet ik dat de gevolgen van narcisme zeer diepgeworteld zitten. Er is vaak ook veel onbegrip vanuit de omgeving, het wordt (zelfs door ervaren hulpverleners) niet altijd (h)erkend en gezien. Zonder de ondermijnende mechanismen van manipulatie* van dichtbij te hebben ervaren en beleefd, geloof ik ook dat het lastig is (zelfs voor therapeuten) om dit te herkennen en te kunnen zien wat het is. Het wordt ervaren als zielen moord en hartverkrachting.

Het kan een enorme opluchting zijn om begrip en een goed luisterend oor te vinden bij een professionele hulpverlener die: een veilige plek bied om open over jou en je relatie te kunnen vertellen en wat er is gebeurd; samen met jou de wirwar van beïnvloeding helpt te ontwarren; “de infiltrant” ontmaskeren; waar jij eindelijk je verhaal kunt delen met iemand die weet waar je het over hebt; geen oordeel erover heeft en jou zal helpen om je Zelf weer terug te vinden.

Met de artikelen in dit blog hoop ik bij te dragen aan meer inzicht en aandacht voor de beïnvloeding en manipulatie in een destructieve relatie met een narcistische partner.

* Gaslighting is een vorm van psychologisch misbruik waarbij de geest zodanig wordt gemanipuleerd dat het slachtoffer het zelfvertrouwen verliest en twijfelt aan zijn eigen geheugen, waarnemingen en gezond verstand.

Dit bericht was geplaatst op 6 juni 2015. Markeer de permalink als favoriet.