blog adgs

psychosociale invloeden bij een anders dan gebruikelijke seksualiteit

Vanwege de schroom die er veelal nog is om open te spreken over seksualiteit en het taboe dat er ligt op de anders dan gebruikelijke seksualiteit, heb ik gekozen om mij vooral te richten op hulpverlening waarbij een andere seksualiteitsbeleving ter sprake komt. Ik beschouw mezelf als een kink-vriendelijke en deskundige hulpverlener.

Met de artikelen in dit blog hoop ik bij te dragen aan meer inzicht en aandacht voor een anders dan gebruikelijke (beleving van) seksualiteit, de impact ervan op onszelf en op onze relatie met anderen.
Door verlangens uit te spreken zou je veel kunnen verliezen, maar er is zeker ook veel bij te winnen.